One Punch Man — Senritsu no Tatsumaki — Nendoroid 678 (5)