Piapro Characters — Hatsune Miku — FNex — 17 — Manatsu Hanabi Ver (3)